O Wikiprawna

Cel Projektu

Zasoby polskiej nauki są rozproszone między różne źródła wiedzy i publikacje naukowe. Zgromadzenie zasobu całej zgromadzonej wiedzy w danej dziedzinie stanowi zadanie wykraczające poza jednostki. Dlatego przydatne będzie usystematyzowanie wytworzonego dorobku polskiej nauki w ramach konkretnych dziedzin i objęcie jej całokształtu w ramy otwartych do edycji, stale aktualizowanych kompendiów, encyklopedii dla poszczególnych dziedzin, prowadzonych w nowoczesnej, powszechnie dostępnej formie Polskiej Encyklopedii Nauki

Jej cechą charakterystyczną będzie struktura otwarta na wszystkie dyscypliny nauki polskiej.

Nowoczesna encyklopedia naukowa, w odróżnieniu od encyklopedii tradycyjnych, powinna charakteryzować się kilkoma dodatkowymi cechami:

szeroka dostępność w formie elektronicznej, możliwość redakcji nowych i aktualizacji istniejących haseł, weryfikacja redagowanych haseł przez autorytety naukowe z danej dyscypliny. Dla świata nauki istotna może być także możliwość ewaluacji pracy naukowej poszczególnych redaktorów Polskiej Encyklopedii Nauki, stwarzając bodźce do dalszego rozwoju encyklopedii oraz stanowiąc mierniki rozwoju nauki.