PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "jest dyscypliną naukową, której przedmiot badania stanowią zachowania jednostek w środowisku społecznym. Jedno z podstawowych założeń przyjętych w p.s. głosi,...")
(Brak różnic)

Wersja z 17:14, 30 cze 2020

jest dyscypliną naukową, której przedmiot badania stanowią zachowania jednostek w środowisku społecznym. Jedno z podstawowych założeń przyjętych w p.s. głosi, że większości zachowań ludzkich nie można wyjaśnić w oderwaniu od kontekstu społecznego. P.s. pozostaje w bliskich związkach z p. ogólną, od której przyjmuje pewne koncepcje teoretyczne i techniki badawcze, a także ze szczegółowymi, stosowanymi dyscyplinami psychologicznymi, takimi jak p. wychowawcza i p. pracy. P.s. wiąże się też z innymi naukami, zwłaszcza z socjologią i antropologia kulturową. P.s. korzysta z wiedzy socjologicznej dotyczącej zjawisk zachodzących w zbiorowościach ludzkich, a także z wiedzy antropologii kulturowej, odnoszącej się do tego, w jaki sposób procesy psychiczne i zachowania ludzi są modyfikowane przez kulturę, w której żyją i którą tworzą. W ostatnich latach można zaobserwować tendencję do wykorzystywania wiedzy zdobytej w ramach p.s. w dziedzinie prawoznawstwa, zwłaszcza chodzi o psychologię zeznań świadków. Zakres tematyczny p.s. jest bardzo rozległy i obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak sposoby poznawania świata społecznego przez jednostkę, rozumienie zachowań innych ludzi, motywacja zachowań prospołecznych i aspołecznych, społeczne uwarunkowania agresji, mechanizmy uprzedzeń.

Autor: Andrzej Hankała

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: D.T.Kenrick, S.L.Neuberg, R.B.Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańsk 2002.