PRZYWRÓCENIE TERMINU ZAWITEGO: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "zgodnie z art.126 k.p.k. w przypadku niedotrzymania terminu zawitego strona może wnioskować o jego przywrócenie w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody, dopełnia...")
(Brak różnic)

Wersja z 17:07, 30 cze 2020

zgodnie z art.126 k.p.k. w przypadku niedotrzymania terminu zawitego strona może wnioskować o jego przywrócenie w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana. Takie uprawnienie oprócz strony przysługuje również m.in. pokrzywdzonemu, → prokuratorowi, instytucji zawiadamiającej o przestępstwie oraz obrońcy i pełnomocnikowi strony. O przywróceniu terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym należało dokonać czynności. Na odmowę przysługuje → zażalenie. Wniosek o p.t.z. nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, jednak organ, do którego skierowano wniosek, może wstrzymać jego wykonanie. Odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia (art.127 k.p.k.).

Autor: Renata Wierzbicka

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.