PRZEWODNICZĄCY SKŁADU JAKO ORGAN PROCESOWY: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "sędzia, który kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, mając na względzie, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy. Ponadt...")
(Brak różnic)

Wersja z 16:45, 30 cze 2020

sędzia, który kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, mając na względzie, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy. Ponadto przewodniczący powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej. Do jego wyłącznych prerogatyw należą: kierowanie naradą i głosowaniem, podpisywanie protokołu rozprawy i posiedzenia, wydawanie zarządzeń o sprostowaniu protokołu, wydawanie wszelkich zarządzeń niezbędnych do utrzymania na sali spokoju i porządku, przedsiębranie środków zapobiegających porozumiewaniu się osób nieprzesłuchanych, zarządzanie opuszczenia sali rozpraw przez świadków, zarządzanie przerwy w rozprawie głównej, udzielenie zezwolenia na obecność na rozprawie małoletnim oraz osobom obowiązanym do noszenia broni, udzielenie głosu stronom oraz ogłoszenie wyroku.

Autor: Urszula Doniec

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.