PRZEWÓD SĄDOWY

Wersja z dnia 16:51, 30 cze 2020 autorstwa RedaktorStylistyczny (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "występujący w każdej fazie postępowania jurysdykcyjnego etap rozprawy głównej. W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji p.s. rozpoczyna się z chwilą zwi...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

występujący w każdej fazie postępowania jurysdykcyjnego etap rozprawy głównej. W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji p.s. rozpoczyna się z chwilą zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia (art. 385 k.p.k.), a jeżeli w rozprawie nie bierze udziału oskarżyciel – zwięzłego przedstawienia zarzutów oskarżenia przez przewodniczącego, w sądzie odwoławczym p.s. rozpoczyna sprawozdanie sędziego sprawozdawcy. P.s. zasadniczo obejmuje postępowanie dowodowe mające ustalić okoliczności relewantne dla rozstrzygnięcia sprawy. Zasadnicze czynności w przewodzie sądowym to: → wyjaśnienia oskarżonego, zeznania → pokrzywdzonych, świadków i osób zeznających w charakterze świadków. P.s. obejmuje także rozpoznanie wniosków dowodowych i wykonanie wszelkich czynności mających dostarczyć dowodów, np. zasięgnięcie opinii biegłych, → oględziny, → eksperyment procesowy. O zakończeniu p.s. decyduje każdorazowo sędzia przewodniczący. Po zamknięciu p.s. następują → głosy stron (tzw. mowy końcowe) i wyrokowanie. Otwarcie i zamknięcie p.s. to czynności procesowe sędziego przewodniczącego mające charakter zarządzeń. P.s. kończy udzielenie głosu stronom.

Autor: Michał Piech

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, wyd. XI, Warszawa 2013.