PRZESZUKANIE: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "czynność procesowa, dokonywana przez właściwy organ, mająca na celu wykrycie, lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej (a maiori ad minus: r...")
(Brak różnic)

Wersja z 16:41, 30 cze 2020

czynność procesowa, dokonywana przez właściwy organ, mająca na celu wykrycie, lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej (a maiori ad minus: również podejrzanego i oskarżonego), a także odnalezienie rzeczy mogącej stanowić → dowód w sprawie lub podlegającej zajęciu w postępowaniu karnym. P. może objąć pomieszczenia (mieszkania i inne lokale), inne miejsca (pojazdy, otwarte przestrzenie) oraz osoby (łącznie z odzieżą i podręcznymi przedmiotami). Przesłanką uzasadniającą dokonanie p. jest istnienie uzasadnionej podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wskazane rzeczy znajdują się w miejscu objętym p. P. dokonać może: 1) → prokurator, 2) Policja lub inny, upoważniony przez ustawę, organ prowadzący → postępowanie przygotowawcze (w tym przypadku konieczna jest uprzednie polecenie wykonania lub następcze zatwierdzenie czynności p. przez sąd lub → prokuratora). Z czynności p. należy obligatoryjnie sporządzić protokół, w którym powinna zostać wskazana dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia czynności, lista rzeczy zatrzymanych, a ponadto wskazanie postanowienia sądu lub → prokuratora, a gdy nie było ono wydane, wzmianka o pouczeniu osoby, że otrzymała ona postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności p. Na postanowienie sądu lub → prokuratora w przedmiocie przeszukania przysługuje → zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone. → Zażalenie na postanowienie wydane na etapie postępowania przygotowawczego rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie, zaś w przypadku postanowienia wydanego na etapie postępowania jurysdykcyjnego właściwy jest sąd odwoławczy.

Autor: Ariel Falkiewicz

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014; B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. 13, Warszawa 2018; R. A. Stefański, red., S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003.