PRZESŁUCHANIE POKRZYWDZONEGO

Wersja z dnia 16:28, 30 cze 2020 autorstwa RedaktorStylistyczny (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "czynność dowodowa polegająca na pozyskiwaniu informacji na temat faktów dowodowych istotnych dla sprawy na podstawie ustnych wypowiedzi świadka będącego → pokrz...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

czynność dowodowa polegająca na pozyskiwaniu informacji na temat faktów dowodowych istotnych dla sprawy na podstawie ustnych wypowiedzi świadka będącego → pokrzywdzonym. Mimo specyfiki wynikającej ze statusu osoby przesłuchiwanej (zob. art. 49 k.p.k.), → pokrzywdzony w rozumieniu kodeksu postępowania karnego jest świadkiem, toteż do czynności procesowej przesłuchania pokrzywdzonego stosuje się regulacje ogólne wynikające z art. 177 i nast. k.p.k. (rozdział 21 k.p.k.). W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje art. 192 § 1 k.p.k., który stanowi, że jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może on sprzeciwić się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym oraz art. 185 lit. a k.p.k. dotyczący rygorystycznych wymogów przesłuchania małoletniego.

Autor: Michał Toruński

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.