PRZESŁUCHANIE OSOBY W CHARAKTERZE ŚWIADKA

Wersja z dnia 16:26, 30 cze 2020 autorstwa RedaktorStylistyczny (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "czynność dowodowa polegająca na pozyskiwaniu informacji na temat faktów dowodowych istotnych dla sprawy na podstawie ustnych wypowiedzi świadka będącego osobą fi...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

czynność dowodowa polegająca na pozyskiwaniu informacji na temat faktów dowodowych istotnych dla sprawy na podstawie ustnych wypowiedzi świadka będącego osobą fizyczną. Podstawowa czynność w procesie karnym z udziałem osoby będącej pokrzywdzonym lub też osoby obserwującej przebieg zdarzenia przestępnego. Może być ona poprzedzona przyrzeczeniem w uroczystej formie. Rozpoczyna się ustaleniem podstawowych informacji dotyczących świadka, po którym następuje umożliwienie świadkowi swobodnego wypowiedzenia się. Uczestnicy procesu korzystają z prawa zadawania świadkowi pytań według kolejności wynikającej z k.p.k. → P.o. w ch.ś. może być połączone z → okazaniem. Szczególnymi formami p.o. w ch.ś. są → konfrontacja oraz → przesłuchanie świadka utajnionego (incognito). Czynność ta może również zostać dokonana w formie przesłuchania za pomocą środków komunikowania się na odległość (art. 177 § 1a k.p.k.), za pomocą sądu wezwanego oraz sędziego wyznaczonego (art. 396 k.p.k.).

Autor: Janusz Zagrobelny, Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.