PRZESŁUCHANIE OSOBY W CHARAKTERZE ŚWIADKA: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "czynność dowodowa polegająca na pozyskiwaniu informacji na temat faktów dowodowych istotnych dla sprawy na podstawie ustnych wypowiedzi świadka będącego osobą fi...")
 
m
 
Linia 1: Linia 1:
czynność dowodowa polegająca na pozyskiwaniu informacji na temat faktów dowodowych istotnych dla sprawy na podstawie ustnych wypowiedzi świadka będącego osobą fizyczną. Podstawowa czynność w procesie karnym z udziałem osoby będącej pokrzywdzonym lub też osoby obserwującej przebieg zdarzenia przestępnego. Może być ona poprzedzona przyrzeczeniem w uroczystej formie. Rozpoczyna się ustaleniem podstawowych informacji dotyczących świadka, po którym następuje umożliwienie świadkowi swobodnego wypowiedzenia się. Uczestnicy procesu korzystają z prawa zadawania świadkowi pytań według kolejności wynikającej z k.p.k. → P.o. w ch.ś. może być połączone z → okazaniem. Szczególnymi formami p.o. w ch.ś. są → konfrontacja oraz → przesłuchanie świadka utajnionego (incognito). Czynność ta może również zostać dokonana w formie przesłuchania za pomocą środków komunikowania się na odległość (art. 177 § 1a k.p.k.), za pomocą sądu wezwanego oraz sędziego wyznaczonego (art. 396 k.p.k.).  
+
Czynność dowodowa polegająca na pozyskiwaniu informacji na temat faktów dowodowych istotnych dla sprawy na podstawie ustnych wypowiedzi świadka będącego osobą fizyczną. Podstawowa czynność w procesie karnym z udziałem osoby będącej pokrzywdzonym lub też osoby obserwującej przebieg zdarzenia przestępnego. Może być ona poprzedzona przyrzeczeniem w uroczystej formie. Rozpoczyna się ustaleniem podstawowych informacji dotyczących świadka, po którym następuje umożliwienie świadkowi swobodnego wypowiedzenia się. Uczestnicy procesu korzystają z prawa zadawania świadkowi pytań według kolejności wynikającej z k.p.k. → P.o. w ch.ś. może być połączone z → okazaniem. Szczególnymi formami p.o. w ch.ś. są → konfrontacja oraz → przesłuchanie świadka utajnionego (incognito). Czynność ta może również zostać dokonana w formie przesłuchania za pomocą środków komunikowania się na odległość (art. 177 § 1a k.p.k.), za pomocą sądu wezwanego oraz sędziego wyznaczonego (art. 396 k.p.k.).  
 
<BR><BR>
 
<BR><BR>
 
Autor: [[Użytkownik: Janusz Zagrobelny| Janusz Zagrobelny]], [[Użytkownik: Paweł Czarnecki| Paweł Czarnecki]]
 
Autor: [[Użytkownik: Janusz Zagrobelny| Janusz Zagrobelny]], [[Użytkownik: Paweł Czarnecki| Paweł Czarnecki]]
Linia 7: Linia 7:
 
<BR>
 
<BR>
 
===== Przypis =====
 
===== Przypis =====
Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.
+
Lit.: ''S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018''.

Aktualna wersja na dzień 17:04, 8 lip 2020

Czynność dowodowa polegająca na pozyskiwaniu informacji na temat faktów dowodowych istotnych dla sprawy na podstawie ustnych wypowiedzi świadka będącego osobą fizyczną. Podstawowa czynność w procesie karnym z udziałem osoby będącej pokrzywdzonym lub też osoby obserwującej przebieg zdarzenia przestępnego. Może być ona poprzedzona przyrzeczeniem w uroczystej formie. Rozpoczyna się ustaleniem podstawowych informacji dotyczących świadka, po którym następuje umożliwienie świadkowi swobodnego wypowiedzenia się. Uczestnicy procesu korzystają z prawa zadawania świadkowi pytań według kolejności wynikającej z k.p.k. → P.o. w ch.ś. może być połączone z → okazaniem. Szczególnymi formami p.o. w ch.ś. są → konfrontacja oraz → przesłuchanie świadka utajnionego (incognito). Czynność ta może również zostać dokonana w formie przesłuchania za pomocą środków komunikowania się na odległość (art. 177 § 1a k.p.k.), za pomocą sądu wezwanego oraz sędziego wyznaczonego (art. 396 k.p.k.).

Autor: Janusz Zagrobelny, Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.