PRZESŁUCHANIE OSKARŻONEGO: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "czynność dowodowa zmierzająca do uzyskania środka dowodowego, jaki stanowią → wyjaśnienia oskarżonego. → Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia, może jed...")
(Brak różnic)

Wersja z 16:22, 30 cze 2020

czynność dowodowa zmierzająca do uzyskania środka dowodowego, jaki stanowią → wyjaśnienia oskarżonego. → Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia, może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień, o czym należy go pouczyć (art. 175 § 1 k.p.k.). → Oskarżony ma też prawo składania wyjaśnień co do każdej czynności dowodowej, w której bierze udział. W postępowaniu przygotowawczym → oskarżony może żądać złożenia pisemnych wyjaśnień, chyba że przesłuchujący odmówi mu tego prawa z ważnych powodów. Wykluczone jest porozumiewanie się oskarżonego z innymi osobami w czasie opracowania wyjaśnień. Z p.o. spisuje się protokół, pisemne wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu. W określonych przypadkach przeprowadzenie przesłuchania oskarżonego warunkuje podjęcie innych czynności, np. sąd może kontynuować rozprawę w sytuacji, gdy → oskarżony oddalił się, o ile złożył wcześniej wyjaśnienia.

Autor: Hubert Mazur

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: Z. Muras, Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym, Warszawa 2010; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.