PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA UTAJNIONEGO, INCOGNITO: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "czynność procesowa przeprowadzana w postępowaniu przygotowawczym przez → prokuratora, a także w postępowaniu sądowym przez sąd lub sędziego wyznaczonego ze swe...")
(Brak różnic)

Wersja z 16:37, 30 cze 2020

czynność procesowa przeprowadzana w postępowaniu przygotowawczym przez → prokuratora, a także w postępowaniu sądowym przez sąd lub sędziego wyznaczonego ze swego składu, odbywająca się na Sali sądowej lub w specjalnie, w tym celu przygotowanym pomieszczeniu, zapewniającym świadkowi bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy jego tożsamości (art. 184 § 3 k.p.k.). W przesłuchaniu świadka przez sąd lub sędziego wyznaczonego mają prawo wziąć udział → prokurator, → oskarżony i jego obrońca. Protokół p.ś.u., również ten sporządzony w toku postępowania sądowego, podlega odczytaniu na rozprawie głównej, która jest w odpowiedniej części niejawna, a na sali nie mogą pozostać nawet mężowie zaufania. W razie p.ś.u. przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość, w protokole czynności z udziałem specjalistów należy wskazać ich imiona, nazwiska, specjalności i rodzaj wykonywanej czynności bez podawania miejsca zamieszkania, miejsca pracy i stanowiska. Niedopuszczalne jest ujawnienie tego protokołu bez odczytywania, nawet za zgodą strony.

Autor: Marzena C. Andrzejewska

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018; P. Wiliński, Świadek incognito w polskim procesie karnym, Kraków 2003.