PRZERWA W ROZPRAWIE: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "instytucja stanowiąca odstępstwo od zasady koncentracji materiału procesowego (obowiązku prowadzącego do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszej rozprawie głównej)....")
(Brak różnic)

Wersja z 14:19, 30 cze 2020

instytucja stanowiąca odstępstwo od zasady koncentracji materiału procesowego (obowiązku prowadzącego do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszej rozprawie głównej). P. w r. oznacza, że po jej ustaniu rozprawa toczy się w dalszym ciągu i nie ma potrzeby przeprowadzenia dotychczas podjętych czynności na nowo. Zarządzana jest przez przewodniczącego składu orzekającego w celu przygotowania przez strony wniosków dowodowych, dla sprowadzenia dowodu albo dla wypoczynku albo z innej ważnej przyczyny. Maksymalny czas trwania każdorazowej p. wynosi 42 dni, przy czym w postępowaniu przyspieszonym nie dłużej niż 14 dni, a przekroczenie tego terminu oznacza, że rozprawa uważana jest z mocy prawa za odroczoną. Jeżeli w zarządzeniu przewodniczącego oznaczono jednocześnie czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy, osoby obecne na rozprawie przerwanej mają obowiązek stawić się w nowym terminie bez dodatkowego wezwania, a osoby uprawnione do stawiennictwa nie muszą być zawiadamiane o nowym terminie, nawet wówczas, gdy nie uczestniczyły w przerwanej rozprawie. Mimo zarządzonej p. rozprawa prowadzona jest jednak od początku, jeśli doszło do zmiany w składzie sądu albo sąd uznał to za konieczne.

Autor: Patrycja Balcer, Marcin Żak

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.