PRZEPADEK PORĘCZENIA: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "decyzja procesowa, będąca konsekwencją niedotrzymania przez podejrzanego (oskarżonego) warunków poręczenia. O p.p. orzeka sąd rozpoznający sprawę, a w postępow...")
(Brak różnic)

Wersja z 14:15, 30 cze 2020

decyzja procesowa, będąca konsekwencją niedotrzymania przez podejrzanego (oskarżonego) warunków poręczenia. O p.p. orzeka sąd rozpoznający sprawę, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek → prokuratora – sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Obligatoryjny p.p. następuje w razie ucieczki lub ukrycia się oskarżonego. Fakultatywny p.p. następuje w wypadku utrudniania przez oskarżonego w inny sposób postępowania karnego (np. przez: mataczenie, uporczywe niestawiennictwo itp.). → Oskarżony, poręczający i → prokurator mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądowym lub złożyć wyjaśnienia na piśmie. → Oskarżony pozbawiony wolności może być sprowadzony. Na postanowienie w przedmiocie p.p. stronom i poręczającemu przysługuje → zażalenie. → Pokrzywdzony ma pierwszeństwo zaspokojenia roszeń majątkowych z kwot ulegających przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, pod warunkiem że nie może uzyskać naprawienia szkody w inny sposób (→ poręczenie majątkowe). Sąd może orzec częściowy przepadek poręczenia.

Autor: Maciej Andrzejewski, Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.