PRZEKAZANIE SPRAWY PROKURATOROWI DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "postanowienie organu procesowego polegające na trwałej lub tymczasowej rezygnacji ze statusu organu procesowego oraz przekazaniu → prokuratorowi roli organu procesow...")
(Brak różnic)

Wersja z 14:12, 30 cze 2020

postanowienie organu procesowego polegające na trwałej lub tymczasowej rezygnacji ze statusu organu procesowego oraz przekazaniu → prokuratorowi roli organu procesowego w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie sprawności postępowania sądowego oraz realizacja zasady prawdy materialnej, a w pewnych przypadkach – również zapewnienie właściwości jurysdykcyjnej organu procesowego. Przykładowo sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, jeżeli akta sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania, zwłaszcza na potrzebę poszukiwania dowodów, zaś dokonanie niezbędnych czynności przez sąd powodowałoby znaczne trudności (art. 344a k.p.k.). Nie jest dopuszczalne natomiast przekazanie (zwrot sprawy prokuratorowi) ze stadium rozprawy do postępowania przygotowawczego (zob. art. 396a k.p.k.). Następuje w razie prowadzenia przez Policję tzw. postępowania w niezbędnym zakresie w sprawach, w których prowadzenie sprawy przez → prokuratora jest obowiązkowe (art. 308 § 1 k.p.k.), w niektórych przypadkach w postępowaniu przyspieszonym (art. 517g § 1, 2 oraz art. 517i § 1 k.p.k.) oraz w razie stwierdzenia przez sąd istotnych braków postępowania (art. 344a § 1 k.p.k.) lub braku podstaw do uwzględnienia wniosku z art. 324 § 1 k.p.k. (art. 324 § 2 k.p.k.).

Autor: Janusz Zagrobelny, Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.