PRZEJĘCIE I PRZEKAZANIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "instytucje procesowe umożliwiające wykonywanie prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności w państwie, którego skazany jest obywatelem – w sytuacji, gdy skaz...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:50, 30 cze 2020

instytucje procesowe umożliwiające wykonywanie prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności w państwie, którego skazany jest obywatelem – w sytuacji, gdy skazanie nastąpiło w innym państwie. Przejęcie i przekazanie do wykonania kary pozbawienia wolności w ramach Unii Europejskiej następuje na podstawie przepisów o europejskim nakazie aresztowania, uregulowanych w rozdz. 65a i 65b k.p.k. Poza tą regulacją przejęcie lub przekazanie do wykonania w Polsce kary pozbawienia wolności uwarunkowane jest zgodą właściwego sądu wydaną w formie postanowienia, natomiast organem wykonującym czynności przejęcia i przekazania – w tym również składającym wniosek do państwa obcego, jeśli przejęcie lub przekazanie jest inicjowane przez stronę polską, jest Minister Sprawiedliwości.

Autor: Marcin Żak

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Gemra, red. i in., Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013; B. Nita-Światłowska, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka, 3 wydanie, Warszawa 2018.