PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY STRONY: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "reprezentant strony procesowej podejmujący na podstawie przepisów prawa określone czynności prawne w interesie innej strony, a niebędący obrońcą lub pełnomocnik...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:32, 30 cze 2020

reprezentant strony procesowej podejmujący na podstawie przepisów prawa określone czynności prawne w interesie innej strony, a niebędący obrońcą lub pełnomocnikiem. Ustawowym przedstawicielem oskarżonego jest zarówno osoba, której status taki nadają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. rodzice, kurator, sąd opiekuńczy, opiekun) a ponadto osoba, pod której pieczą → oskarżony pozostaje. Jeśli → oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, wówczas jego p.u. może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić → środki zaskarżenia, składać wnioski dowodowe, zabierać głos w czasie, składać wnioski o naprawienie szkody, inne pisma procesowe oraz ustanowić obrońcę. Z kolei p.u. małoletniego pokrzywdzonego albo osoby ubezwłasnowolnionej może być opiekun faktyczny, a więc osoba, pod której stałą pieczą → pokrzywdzony pozostaje. Jeżeli → pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą → pokrzywdzony pozostaje.

Autor: Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: C. Kulesza, red., i in., System prawa karnego procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 2016.