PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU ZBIOROWEGO: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "quasi strona postępowania karnego lub karnego skarbowego, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego na podstawie ustawy z 8.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zb...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:28, 30 cze 2020

quasi strona postępowania karnego lub karnego skarbowego, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego na podstawie ustawy z 8.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 703). W myśl art. 21 lit.a tej ustawy, p.p.z. przysługują enumeratywnie wymienione uprawnienia, między innymi prawo do: przeglądania dokumentów (art. 156 k.p.k.), inicjatywy dowodowej (art. 167 k.p.k.), zadawania pytań osobie przesłuchiwanej (art. 171 § 2 k.p.k.), zabrania głosu po zamknięciu rozprawy (art. 406 k.p.k.), czy też uprawnienie do zaskarżenia orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji (art. 425 k.p.k.). Omawiany podmiot może także skorzystać z pomocy tłumacza (art. 72 k.p.k.) oraz ustanowić pełnomocnika (art. 87 k.p.k.). P.p.z. może być przesłuchany przez Sąd w charakterze świadka, tym niemniej osoba występująca w roli p.p.z. może odmówić zeznań (art. 21 ust. 2 lit.a omawianej ustawy).

Autor: Michał Toruński

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: W. Grzeszczyk, Wątpliwości proceduralne związane ze stosowaniem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1.