PRZEDSTAWICIELE MASS MEDIÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "mass media (art. 357 § 1 k.p.k.), czyli przedstawiciele osób wykonujących zawód dziennikarza: prasy, radia, telewizji, portali internetowych, którzy, zgodnie z zas...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:38, 30 cze 2020

mass media (art. 357 § 1 k.p.k.), czyli przedstawiciele osób wykonujących zawód dziennikarza: prasy, radia, telewizji, portali internetowych, którzy, zgodnie z zasadą jawności rozprawy, mogą przebywać na sali rozpraw w charakterze publiczności, bez uzyskania żadnego szczególnego pozwolenia. Pozwolenie sądu jest natomiast konieczne na dokonywanie, za pomocą odpowiedniego sprzętu, utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Aktywność przedstawicieli mass mediów stanowi przejaw → zasady udziału czynnika społecznego w procesie karnym. Osoby te relacjonują przebieg czynności procesowych organów wymiaru sprawielidliwości. Instytucje te mogą podejmować powyższe czynności za uprzednią zgodą sądu. Sąd może określić warunki udziału przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie. Dokonywanie tych czynności nie może w żaden sposób utrudniać prowadzenia rozprawy. Sąd może wydać zezwolenie na nagrywanie tylko określonych fragmentów rozprawy czy wejście na salę sądową ściśle określonej liczby dziennikarzy. Jeżeli ze względów techniczno-organizacyjnych obecność przedstawicieli środków masowego przekazu utrudnia przebieg rozprawy, sąd ogranicza liczbę przedstawicieli środków masowego przekazu na sali rozprawy i wskazuje uprawnionych do dokonywania za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy według kolejności zgłoszeń lub na podstawie losowania. Jeśli → jawność rozprawy zostanie wyłączona, wówczas rozprawa rozpoczyna się niejawnie, czyli bez udziału publiczności i prasy.

Autor: Justyna Skoczeń, Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś. P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018; V. Tanaś, W. Welskop, Mass media we współczesnym świecie, Łódź 2019.