PRZEDMIOT PROCESU KARNEGO: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "pojęcie podstawowe w doktrynie procesu karnego oznaczające przyczynę, dla której proces się toczy. W ciągu ostatnich lat trwały spory, w jaki sposób należy okre...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:21, 30 cze 2020

pojęcie podstawowe w doktrynie procesu karnego oznaczające przyczynę, dla której proces się toczy. W ciągu ostatnich lat trwały spory, w jaki sposób należy określić p.p.k. Przyjmowano, że przedmiotem procesu jest: 1) czyn popełniony przez oskarżonego (H. Bennecke); 2) sprawa prawna, która ma się kształtować w toku procesu (W. Sauer); 3) wydarzenie historyczne od momentu wniesienia skargi z tego punktu widzenia, czy i w jakim stopniu są w nim zawarte czyny karalne określonych osób (E. Schmidt); 4) temat procesowych badań, czyli sprawa o hipotetycznym charakterze karnym (E. Beling); 5) karnoprocesowe roszczenie państwa dochodzone w procesie karnym, a w szczególności roszczenie o ukaranie winnego lub zastosowanie środków zabezpieczających i wychowawczych w związku z czynem niezgodnym z prawem karnym materialnym (K. Birkmeyer, A. v. Kries, S. Śliwiński). Współcześnie przyjmuje się, że przedmiotem procesu jest kwestia odpowiedzialności prawnej (karnej, a niekiedy cywilnej) określonego podmiotu za konkretne przestępstwo (L. Schaff, M. Cieślak, W. Daszkiewicz). Odpowiedzialność karna i cywilna ma dwie podstawy: faktyczną, to jest czyn zarzucony oskarżonemu, który w przypadku potwierdzenia dowodami zasadności zarzutu zostaje przypisany oskarżonemu w wyroku oraz prawną jaką jest kwalifikacja prawna będąca oceną z punktu widzenia prawa czynu zarzucanego oskarżonemu. P.p.k. powinien być niezmienny, a zatem nie należy modyfikować przedmiotu procesu na jakimkolwiek etapie sprawy, przy czym z uwagi na zasadę skargowości i tożsamości czynu wykluczona jest zmiana podstawy faktycznej, natomiast dopuszczalna jest → zmiana kwalifikacji prawnej. P.p.k. powinien być także niepodzielny, co oznacza, że nie jest dopuszczalne orzekanie o fragmentach tego samego przedmiotu w różnych procesach.

Autor: Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: P. Czarnecki, red., Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.