PRYWATNY AKT OSKARŻENIA: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "pismo procesowe inicjujące przed sądem postępowanie karne w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. P.a.o. można ograniczyć do oznaczenia osoby...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:08, 30 cze 2020

pismo procesowe inicjujące przed sądem postępowanie karne w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. P.a.o. można ograniczyć do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie (art. 487 k.p.k.). P.a.o. wymaga uiszczenia stałej opłaty w kwocie 300 zł. Daleko idąca redukcja formalizmu tego aktu w porównaniu z publicznym aktem oskarżenia, jest determinowana osobą wnoszącego, najczęściej niemającą przygotowania prawniczego. Dlatego → pokrzywdzony zamiast wnosić akt oskarżenia do sądu, może skorzystać z pośrednictwa Policji, która ma obowiązek przyjęcia skargi, w razie potrzeby zabezpieczenia dowodów oraz przesłania skargi do sądu, po czym przesyłać skargę do właściwego sądu. Również → prokurator w tego typu sprawach może wszcząć postępowanie lub wstąpić do postępowania już wszczętego przez pokrzywdzonego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu. Brak p.a.o. skutkuje umorzeniem postępowania karnego (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.).

Autor: Tomek Gurdak, Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: K. Eichstaedt, Postępowania szczególne w polskim procesie karnym, Warszawa 2010; E. Kruk, Skarga w postępowaniu prywatnoskargowym, „Ius Novum” 2012, nr 4; T. Markiewicz, Sposoby inicjowania postępowania prywatnoskargowego, Lublin 2018.