PROTOKOLANT: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "pomocnik organów procesowych, osoba powołana do spisania protokołów, przy czym w postępowaniu przygotowawczym osoba przybrana właśnie w takim charakterze przez pr...")
(Brak różnic)

Wersja z 12:57, 30 cze 2020

pomocnik organów procesowych, osoba powołana do spisania protokołów, przy czym w postępowaniu przygotowawczym osoba przybrana właśnie w takim charakterze przez prowadzącego czynność procesową, zaś w czasie rozprawy pracownik sekretariatu lub inna osoba upoważniona przez prezesa sądu. Zadaniem protokolanta jest utrwalenie czynności procesowej zgodne z jej rzeczywistym przebiegiem W każdym przypadku sporządzający protokół powinien być osobą dającą gwarancję poprawnego i rzetelnego sporządzenia protokołu. W sytuacji, gdy osoba przybrana w charakterze p. nie jest pracownikiem organu procesowego, odbiera się od niej przyrzeczenie (art. 144 § 3 k.p.k.). P. ulega wyłączeniu z tych samych powodów, co sędzia. Protokół rozprawy spisuje pracownik sekretariatu lub inna osoba upoważniona przez prezesa sądu. Obligatoryjne jest wysłuchanie p. przez przewodniczącego lub skład orzekający przed sprostowaniem protokołu. Spisanie protokołu przez osobę nieuprawnioną może stanowić względną przyczynę odwoławczą.

Autor: Marzena C. Andrzejewska

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2011; R. Koper, K. Marszał, J. Zagrodnik, red., K. Zgruzek, Proces karny, Warszawa 2019; R. A. Stefański, Protokolant w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 11; D. Świecki, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz i orzecznictwo, wyd. 4, Warszawa 2018.