TOM XVI - PRAWO BANKOWE

WPROWADZENIE

Tom Prawo bankowe zawiera przede wszystkim hasła z dziedziny polskiego publicznego oraz prywatnego prawa bankowego. W ograniczonym zakresie opracowaniem objęto także podstawowe zagadnienia europejskiego prawa bankowego oraz wybrane instytucje powiązanych z nim dziedzin. Dobór haseł jest rezultatem nie zawsze łatwych decyzji podejmowanych przez redaktorów tomu i wydawcę w uzgodnieniu z autorami. Lista haseł ostatecznie uwzględnia zasadniczy cel opracowania, tj. przedstawienie podstawowych instytucji prawa bankowego oraz wybranych zagadnień z innych dyscyplin, z uwzględnieniem aktualnego dorobku doktryny, judykatury oraz doświadczeń praktyki. Za miarodajny przyjęto stan prawny na 30.09.2018 r., chyba że tok prac wydawniczych umożliwił uwzględnienie zmian dokonanych po tej dacie. Treść haseł natomiast ma w pełni autorski charakter i stanowi wyraz poglądów i stanowisk prezentowanych przez poszczególnych autorów. Przyjęto założenie, że każde hasło ma w swej treści zwięźle i syntetycznie określać istotę danej instytucji (pojęcia, tematu) oraz, w zakresie niezbędnym i możliwym w ramach opracowania o charakterze encyklopedii (także wymagań wydawniczych), ująć zawarte w nim podstawowe problemy. Autorzy haseł nierzadko nie poprzestali jedynie na zasygnalizowaniu istotnych problemów objętych ich tematyką, ale zwięźle je omówili i wyjaśnili, ponieważ opracowane hasła powinny być nie tylko źródłem podstawowych informacji, ale i punktem wyjścia do dalszych poszukiwań i analiz prowadzonych przez osoby, które sięgną do tomu Prawo bankowe dla celów poznawczych, zawodowych i innych. Autorami haseł są specjaliści w dziedzinie prawa bankowego, bankowości, finansów oraz innych dyscyplin. Są wśród nich zarówno osoby ze środowisk akademickich, jak i przedstawiciele praktyki, którzy zawodowo zajmują się problematyką wchodzącą w zakres opracowania. Jako redaktorzy naukowi niniejszego tomu Wielkiej Encyklopedii Prawa, pragniemy podziękować autorom haseł oraz wszystkim osobom, których starania pozwoliły na jego opracowanie. Wyrażamy przekonanie, że tom Prawo bankowe okaże się przydatny nie tylko dla osób poszukujących podstawowych informacji o instytucjach prawa bankowego, ale i praktyków w dziedzinie prawa bankowego i bankowości.

Marek Belka

Adam Glapiński

Strony w kategorii „TOM XVI - PRAWO BANKOWE”

Poniżej wyświetlono 200 spośród wszystkich 332 stron tej kategorii.

(poprzednia strona) (następna strona)
(poprzednia strona) (następna strona)