KONTROLA PAŃSTWA BANDERY: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "kontrola państwa przynależności statku określana jako kontrola państwa bandery [ang. ''Flag State Control'' - FSC] odnosi się do reżimu weryfikacji spełniania pr...")
 
m
 
Linia 1: Linia 1:
 
kontrola państwa przynależności statku określana jako kontrola państwa bandery [ang. ''Flag State Control'' - FSC] odnosi się do reżimu weryfikacji spełniania przez statki mające przynależność państwową danego państwa, standardów wymaganych w tymże państwie dla zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa morskiego. Kontrola państwa bandery wobec wspomnianych statków, wynika z podstawowej dla → prawa morza umowy → konwencji NZ o prawie morza, która w art. 94 nakłada na państwa obowiązek skutecznej kontroli nad statkami podnoszącymi ich banderę, wskazując także na konieczność przeprowadzania inspekcji tych statków, co najmniej w dziedzinie administracyjnej, technicznej i socjalnej. Obowiązki te doprecyzowane i uszczegółowione są w licznych konwencjach międzynarodowych tworzonych pod auspicjami → IMO. Brak prowadzenia skutecznej kontroli przez państwo bandery statku, stanowi jedną z przesłanek do uznania takiego państwa za państwo wygodnej bandery. Także w prawie UE zawarte są regulacje dotyczące funkcjonowania kontroli państwa bandery w dyrektywie 2009/21/WE w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (Dz.Urz. L 131, s. 132).<br>
 
kontrola państwa przynależności statku określana jako kontrola państwa bandery [ang. ''Flag State Control'' - FSC] odnosi się do reżimu weryfikacji spełniania przez statki mające przynależność państwową danego państwa, standardów wymaganych w tymże państwie dla zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa morskiego. Kontrola państwa bandery wobec wspomnianych statków, wynika z podstawowej dla → prawa morza umowy → konwencji NZ o prawie morza, która w art. 94 nakłada na państwa obowiązek skutecznej kontroli nad statkami podnoszącymi ich banderę, wskazując także na konieczność przeprowadzania inspekcji tych statków, co najmniej w dziedzinie administracyjnej, technicznej i socjalnej. Obowiązki te doprecyzowane i uszczegółowione są w licznych konwencjach międzynarodowych tworzonych pod auspicjami → IMO. Brak prowadzenia skutecznej kontroli przez państwo bandery statku, stanowi jedną z przesłanek do uznania takiego państwa za państwo wygodnej bandery. Także w prawie UE zawarte są regulacje dotyczące funkcjonowania kontroli państwa bandery w dyrektywie 2009/21/WE w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (Dz.Urz. L 131, s. 132).<br>
Państwa wykonują obowiązki wynikające z regulacji międzynarodowych poprzez działania krajowych organów administracji morskiej. Mogą one także przekazywać część obowiązków kontrolnych i zadań publicznych z nią związanych przedsiębiorstwom posiadającym wymaganą, fachową wiedzę i będącym uznanymi organizacjami → towarzystwom klasyfikacyjnym, które na podstawie takiego upoważnienia, wykonują zadania o charakterze publicznym wobec statków podnoszących banderę państwa.  
+
Państwa wykonują obowiązki wynikające z regulacji międzynarodowych poprzez działania krajowych organów administracji morskiej. Mogą one także przekazywać część obowiązków kontrolnych i zadań publicznych z nią związanych przedsiębiorstwom posiadającym wymaganą, fachową wiedzę i będącym uznanymi organizacjami → towarzystwom klasyfikacyjnym, które na podstawie takiego upoważnienia, wykonują zadania o charakterze publicznym wobec statków podnoszących banderę państwa.<br>
 
W Polsce jednostką, która dokonuje inspekcji wobec statków podnoszących polską banderę, są Inspektoraty Państwa Bandery, będące jednostkami organizacyjnymi urzędów morskich.
 
W Polsce jednostką, która dokonuje inspekcji wobec statków podnoszących polską banderę, są Inspektoraty Państwa Bandery, będące jednostkami organizacyjnymi urzędów morskich.
  

Aktualna wersja na dzień 20:52, 9 sty 2020

kontrola państwa przynależności statku określana jako kontrola państwa bandery [ang. Flag State Control - FSC] odnosi się do reżimu weryfikacji spełniania przez statki mające przynależność państwową danego państwa, standardów wymaganych w tymże państwie dla zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa morskiego. Kontrola państwa bandery wobec wspomnianych statków, wynika z podstawowej dla → prawa morza umowy → konwencji NZ o prawie morza, która w art. 94 nakłada na państwa obowiązek skutecznej kontroli nad statkami podnoszącymi ich banderę, wskazując także na konieczność przeprowadzania inspekcji tych statków, co najmniej w dziedzinie administracyjnej, technicznej i socjalnej. Obowiązki te doprecyzowane i uszczegółowione są w licznych konwencjach międzynarodowych tworzonych pod auspicjami → IMO. Brak prowadzenia skutecznej kontroli przez państwo bandery statku, stanowi jedną z przesłanek do uznania takiego państwa za państwo wygodnej bandery. Także w prawie UE zawarte są regulacje dotyczące funkcjonowania kontroli państwa bandery w dyrektywie 2009/21/WE w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (Dz.Urz. L 131, s. 132).
Państwa wykonują obowiązki wynikające z regulacji międzynarodowych poprzez działania krajowych organów administracji morskiej. Mogą one także przekazywać część obowiązków kontrolnych i zadań publicznych z nią związanych przedsiębiorstwom posiadającym wymaganą, fachową wiedzę i będącym uznanymi organizacjami → towarzystwom klasyfikacyjnym, które na podstawie takiego upoważnienia, wykonują zadania o charakterze publicznym wobec statków podnoszących banderę państwa.
W Polsce jednostką, która dokonuje inspekcji wobec statków podnoszących polską banderę, są Inspektoraty Państwa Bandery, będące jednostkami organizacyjnymi urzędów morskich.

Autor: Justyna Nawrot

Przypis

n Lit.: M. Koziński, Administracja morska, [w:] J. Łopuski, (red.) Prawo morskie, t. 2 cz. 3, Bydgoszcz 1998; D. Pyć, Inspekcja [w:] D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, Leksykon Prawa Morskiego, Warszawa 2013.