Historia i autorzy strony „ŁĄCZNOŚĆ ELEKTRONICZNA”

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 18:40, 6 lut 2020Profile image of user "Redaktor Stylistyczny"RedaktorStylistyczny (dyskusja | edycje). . (3394 bajty) (+3394). . (Utworzono nową stronę "Pojęcie stanowiące ekwiwalent pojęcia telekomunikacji stosowane w prawie unijnym. Pojęcie łączności elektronicznej zostało wprowadzone w prawie unijnym pakietem...")